Alkoholpolitik


1. Ved deltagelse i BSG’s aktiviteter (træning, stævner, ture, træningsweekender og andre arrangementer) er det uacceptabelt, at gymnaster, på hold hvor der også er unge under 18 år, og deres instruktører indtager alkohol. Dette er gældende fra start til slut af den pågældende aktivitet.

 

2. Det er ligeledes uacceptabelt, hvis der konstateres beruselse af nogen art, hos gymnaster, såvel som instruktører og frivillige når man møder op til aktiviteter.

 

3. På større fællesture, er indtagelse af alkohol totalt forbudt for alle under 18 år, og der skal altid være minimum en ansvarlig, over 18 år, som ikke indtager alkohol.

 

4. Ved arrangementer hvor det kun er instruktører og frivillige som deltager, er det som udgangspunkt ikke tilladt at indtage alkohol. Der kan dog afviges fra dette i særlige tilfælde som f.eks. ved instruktørfester, BUT-fest o.l. 

a. Alle arrangementer hvor der indgår alkohol, skal godkendes af bestyrelsen. 

b. I de tilfælde hvor der gives tilladelse til indtagelse af alkohol, skal dette meldes klart ud til deltagerne og hvis der er unge under 18 år, deres forældre.

c. Unge mellem 16 og 18 år kan få særskilt tilladelse til at indtage alkohol, såfremt bestyrelsen har godkendt det og der samtidig er givet tilladelse fra forældrene. 

 

5. Det anses for god stil, at der også afholdes instruktørfester hvor alkohol ikke er tilladt.

 

6. Generelt opfordres til at der altid udvises ordentlig adfærd og at der drikkes med måde. 

 

7. Såfremt ovenstående politik ikke overholdes kan der være følgende konsekvenser:

a. Bortvisning og hjemsendelse for egen regning, eventuelt kontakt til forældre.

b. Er der tale om overtrædelse ved ansættelsesforhold, betragtes det som kontraktbrud og fortsat ansættelse drøftes i bestyrelsen. 

 

Vedtaget af BSG’s bestyrelse den 17. November 2022

Bliv medlem
Vær en del af BSG og tilmeld dig!
Bliv medlem
Ofte stillede spørgsmål
Kalender
Besøg vores side
Besøg BSGs insta
© BSG | Brøndby Strands Gymnastikforening | Skolevang 3 | 2660 Brøndby Strand