Har du spørgsmål som ikke kan besvares ved hjælp af denne side? 

Har du generelle spørgsmål til gymnastik? Kontakt BSG’s gymnastikudvalg på mail: gymnastik@bsg.dk – Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.

Har du generelle spørgsmål til tilmelding eller betaling? Kontakt foreningens kasserer på mail: kasserer@bsg.dk 

Øvrige spørgsmål? Kontakt foreningens formand på mail: formand@bsg.dk 

Vi gør opmærksom på at vi i BSG er frivillige og vi besvarer mails så hurtigt vi kan!

 

Generel information:

Tilmelding og betaling: Tilmelding til alle hold sker efter ”først til mølle princippet”. Er der venteliste på holdet, vil dette blive oplyst ved tilmelding. Det er vigtigt, at du opgiver korrekt e-mail adresse, så du kan modtage en bekræftelse på, at du er tilmeldt det rigtige hold. Du er optaget på holdet, når betalingen er registreret.
 
BSGs mobilepay-nummer er: 37492
 
Kontantbetaling: Det er ikke muligt at betale kontant.
  
Pensionistrabat: udgør kr. 300,00.

Prøvetime: Da vores hold er meget populære skal du booke en prøvetime før du kommer. Du booker prøvetimen samme sted hvor du tilmelder dig. Bemærk at en prøvetime koster 25 kr. i administrationsgebyr og at du først er sikret en plads på holdet, når kontingentet er betalt og registreret. 
 
Tilslutning: Det er en forudsætning for et holds opstart, at der er tilstrækkelig tilslutning. Hvis et hold ikke kan starte op, får medlemmerne direkte besked. BSG forbeholder sig retten til at sammenlægge eller lukke hold.
 
Aflysninger: Aflysninger vil blive meddelt medlemmerne via e-mail eller sms. Det er derfor vigtigt, at BSG har de korrekte kontaktoplysninger.
 
Sæsonstart og slut: Sæsonen slutter som udgangspunkt ved udgangen af marts. Enkelte hold fortsætter dog til og med medio juni og der oprettes også i nogle tilfælde særskilte sommerhold. Se oplysningerne på de enkelte hold.

Familiehold: På familiehold tilmeldes ét barn og én forælder/bedsteforælder. Ekstra forældre eller bedsteforældre på holdet skal tilmeldes separat og koster kr. 150,00. Skal der tilmeldes et ekstra barn tilføjes det ved tilmelding af første barn. 
 
Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes i klubhuset, Skolevang 3, torsdag d. 23. november 2023, kl. 17. Indkaldelse vil ske efter de gældende vedtægter.

 
På vores opvisningshold forventer vi:

At du kommer til hver træning.

At du husker at træne op til de serier og spring, som vi har med i en opvisning. 

At du deltager i de opvisninger, som holdet skal til i løbet af foråret.

At du som forældre deltager aktivt i holdets arrangementer.

På gymnastikopvisningsholdene kan der forekomme ekstra udgifter til opvisningstøj og stævner.

Som opvisningshold forventes det at holdet deltager i følgende opvisninger – Vestegnens Gymnastikdag, Forårsdagene i Roskilde, Lokalopvisningen, Opvisningen ved Fjorden og Kulturweekenden. Her ud over kan der komme flere opvisninger for de enkelte hold.

Som forening ønsker vi at opvisingsholdene repræsenterer BSG på bedste vis, og det forventes derfor at alle gymnaster bærer foreningens paradedragt, når de er ude til div. opvisninger i løbet af sæsonen. Paradedragten vil være en del af kontingentet og består af overdel/bukser og gymnastens navn som påtrykkes uden beregning. Dragten vil blive udleveret til gymnasterne i løbet af efteråret, og er her efter gymnastens egendel.

Vores sponsorer